เช่าห้องประชุมและห้องสัมมนาในปราจีนบุรี

0

349, 349 /2 หมู่ที่8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240, Prachinburi

2 พื้นที่ในอาคาร30, 150 คน

21 หมู่ 8 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140, Prachinburi

2 พื้นที่ในอาคาร30, 120 คน

155 ม.2 ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่นอกอาคาร60, 300 คน

689, 689/1-5 หมู่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140, Prachinburi

ความจุแบบยืน300 คน

รูปแบบการชำระเงินการคิดราคาแบบต่อคน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้าตั้งแต่ ฿300/คน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็นตั้งแต่ ฿1,000/คน

374 ม.7 ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร120 คน

28 ม.4 นาดี ปราจีนบุรี 25220, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่นอกอาคาร60, 1000 คน

40 ม.4 นาดี ปราจีนบุรี 25220, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร200 คน

270 หมู่ 6 นาดี ปราจีนบุรี 25220, Prachinburi

2 พื้นที่ในอาคาร และ 3 พื้นที่นอกอาคาร50, 350, 1000, 1000, 1000 คน

402 ม.7 ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 29140, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร50 คน

206 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร25 คน

196 ม.11 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110, Prachinburi

1 พื้นที่ในอาคาร200 คน

88 หมุ่ 15 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240, Prachinburi

2 พื้นที่ในอาคาร200, 400 คน

78/1 หมู่ที่ 2 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี, Prachinburi

1 พื้นที่นอกอาคาร50 คน

แสดงอีก -7